HISA - Tu van du hoc

Du học Hàn Quốc: Danh sách các trường Đại học

Danh sách các trường Đại học

Trường đại học Anyang

Trường đại học Cheju

Trường đại học Chosun

Trường đại học Chung-Ang

Trường đại học Hanyang

Trường đại học Inha

Trường đại học Seoul

Trường đại học Khoa học và Công nghệ Pohang

Korean Advanced Institute of Science and Technology

Seoul Theological University

Seoul National University of Education

Taegu Arts University

Trường đại học Kaya

Trường đại học Gachon

Trường đại học Thiên chúa giáo

Trường đại học Kangnam

Trường đại học Kangnung

Trường đại học Kangwon

Trường đại học Konkuk

Trường đại học Kundong

Trường đại học Kyonggi

Trường đại học Kyungnam

Trường Đại học Kwandong

Trường đại học ngoại ngữ Kyungbuk

Trường đại học Kyungsang

Trường đại hock Kyungsung

Trường đại học Kyungwoon

Trường đại học Kyungwon

Trường đại học Gyungil

Trường đại học Gyungju

Trường đại học Kyunghee

Trường đại học Keimyung

Trường đại học Kyeyak

Trường đại học Hàn Quốc

Trường sỹ quan không quân

Trường đại học sư phạm Kongju

Trường đại học Liên hiệp
khoa học kỹ thuật

Trường đại học Gwangju

Trường đại học nữ Gwangju

Trường đại học cảnh sát quốc gia

Trường đại học Namseoul

Trường đại học Dankook

Trường đại học Daegu

Trường đại học Haany Daegu

Trường đại học Daebul

Trường đại học Taeshin

Trường đại học Tongmyong

Trường đại học Dongguk

Trường đại học nữ Duksung

Trường đại học Dongbang

Trường đại học Dongseo

Trường đại học Dongshin

Trường đại học Dongyang

Trường đại học Dongeui

Trường đại học Luther

Trường đại học Myungshin

Trường đại học Myongji

Trường đại học Mokwon

Trường đại học Thiên chúa
giáo Mokpo

Trường đại học hàng hải Mokpo

Trường đại học Yonsei

Trường đại học Woosong Soldbridge Quốc tế

Trường đại học Taekyeung

Trường đại học Soongsil

Trường đại học Sunlin

Trường đại học ngoại ngữ Pusan


Trường đại học Quc gia Pusan


Trường đại học Kumoh

Trường đại học Kookmin

Trường đại học Thông tin và Truyền thông

Trường đại học Ngoại ngữ Hankuk

Trường đại học Hanbat

Trường đại học Gyeong Sang

Trường đại học Chungnam

Trường đại học Chung Cheong

Trường đại học Changwon

Trường đại học Catholic

Trường đại học Chonnam (CNU)

Trường đại học Ajou
 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 04/12/2009 - Lưu tin này

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: