HISA - Tu van du hoc

Du học New Zealand: Học bổng phát triển Niu-Di Lân năm học 2011

Đại Sứ Quán Niu Di-Lân tại Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Phát triển Niu Di-Lân (NZDS) năm học 2011.

        

Chương trình NZDS năm học 2011 bao gồm 17 suất học bổng sau đại học dành cho cán bộ cơ quan nhà nước và giảng viên các trường đại học, cao đẳng và 03 suất học bổng mở dành cho các ứng viên tự do.

 Các ngành học ưu tiên
 
Chương trình NZDS ưu tiên cho các ngành học về Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Môi trường, Giáo dục và Phát triển kinh tế.
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn:  

 • Thú y
 • Sức khoẻ cây trồng  
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Nông học và khoa học làm vườn
 • An toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm
Môi trường
 • Nghiên cứu môi trường
 • Lập kế hoạch và quản lý môi trường  
 • Quản lý nguồn tài nguyên
 • Thay đổi khí hậu
 • Quản lý đất đai
Giáo dục
 • Giáo dục cơ bản
 • Quản lý giáo dục
 • Ngôn ngữ học (bao gồm Dạy tiếng Anh như ngoại ngữ thứ hai)
Phát triển kinh tế
 • Thương mại quốc tế
 • Kinh tế phát triển
 • Quản lý tài chính công
 • Hành chính công
 • Chính sách công
Ngoài các ngành học ưu tiên kể trên, ứng viên có thể nộp hồ sơ cho các ngành học có liên quan đến các lĩnh vực hợp tác phát triển giữa Niu Di Lân và Việt Nam như bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ, và quyền con người.  
 
Tiêu chí dự tuyển
 • Là công dân Việt Nam và dưới 45 tuổi vào thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng
 • Phải sinh sống và làm việc tại Việt Nam ít nhất hai năm trước khi nộp hồ sơ xin học bổng
 • Không phải là công dân hoặc không có thẻ cư trú tại Niu Di Lân, Úc, và các nước phát triển khác
 • Không kết hôn với người có quốc tịch hoặc đang cư trú tại Niu Di Lân, Úc và các nước phát triển khác
 • Đáp  ứng điều kiện nhập học, bao gồm tiêu chuẩn về trình  độ tiếng Anh của Trường đại học Niu Di Lân mà ứng viên có nguyện vọng xin học. (Các ứng viên có thể tìm hiểu thêm thông tin về ngành học và tiêu chuẩn nhập học tại địa chỉ trang web của các trường đại học được nêu dưới đây).
 • Có bằng Đại học chính quy với kết quả học tập tốt và phù hợp với ngành học xin học bổng (NZAID ưu tiên những ứng viên chưa có bằng đại học và trên đại học tại các nước công nghiệp phát triển)
 • Ứng viên nộp hồ sơ cho học bổng NZDS - Khối nhà nước phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan chính phủ và hiện vẫn đang làm việc tại các cơ quan chính phủ.  
Hồ sơ dự tuyển
Hạn nộp hồ sơ và Địa chỉ nhận hồ sơ
 
 • Các ứng viên xin học bổng NZDS - Khối nhà nước nộp 02 bộ hồ sơ gốc xin học bổng đến Sứ quán Niu Di Lân theo địa chỉ dưới đây và một bộ copy cho Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  trước 5 giờ chiều ngày 10 tháng 5 năm 2010.  
Sứ quán Niu Di Lân
Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ
Hà Nội
Việt Nam
ĐT: 84-4-3824-1481
Email: nzembhan@fpt.vn
Lưu ý: Các trường đại học của Niu Di Lân thông thường yêu cầu 6.5 điểm đối với IELTS, trong đó không có môn nào dưới 6 điểm; 575 điểm đối với TOEFL thi trên giấy trong đó điểm viết tối thiểu là 5 điểm, hoặc 250 điểm đối với TOEFL thi trên máy tính hoặc 90 điểm đối với TOEFL thi trên mạng internet với điểm viết tối thiểu là 20. Tuy nhiên, một số trường đại học sẽ đưa ra yêu cầu cao hơn đối với IELTS và cao hơn hoặc thấp hơn đối với TOEFL.
 • Các ứng viên xin học bổng NZDS - Khối mở nộp hồ sơ trực tiếp với các trường đại học của Niu Di-Lân thuộc chương trình NZDS (theo danh sách dưới đây) theo hạn nộp hồ sơ như sau:  

Trường Đại học                              Liên hệ                                                    Hạn nộp hồ sơ

University of Otago                          www.otago.ac.nz                                           30/04/2010

                                                     international.admissions@otago.ac.nz  

 

Massey University                           www.massey.ac.nz                                      1/05/2010

                                                     international@massey.ac.nz      

 

University of Waikato                       www.waikato.ac.nz                                      31/05/2010

                                                     int.centre@waikato.ac.nz                      (1/05/2010 đối với PhDs)

 

Victoria University of Wellington       www.victoria.ac.nz                                          15/05/2010

                                                     (VUW)  VUW-NZAID@vuw.ac.nz            (1/05/2010 đối với PhDs)

 

University of Canterbury                  www.canterbury.ac.nz                                   1/05/2010

                                                    international@canterbury.ac.nz      

 

AUT University                              www.autinternational.info                               30/05/2010

                                                   international.centre@aut.ac.nz

 

Lincoln University                          www.lincoln.ac.nz                                         31/05/2010

international@lincoln.ac.nz 

 

University of Auckland                    www.auckland.ac.nz                                     1/05/2010

                                                    int-questions@auckland.ac.nz

 

Unitec                                          www.unitec.ac.nz                                          18/06/2010

                                                    international@unitec.ac.nz

                                                                                                    (Nguồn Vied.vn)

 

Cập nhật: 22/03/2010 - Lưu tin này

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: