HISA - Tu van du hoc

Danh sách các trường Đại học Thái Lan cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam

Sau đây là danh sách các trường Đại học Thái Lan cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại các trường Đại học này:

                  

(Nhấn vào đây để tải về)

  

Trường Đại học

Chi tiết học bổng

Bậc học

Ngành học

Số học bổng

Thời gian

Điều kiện

Đại học Chu la long kon

Thạc sỹ

Khoa Đông Nam Á học

5

21 tháng

Vé máy bay, Phụ cấp sinh hoạt và Bảo hiểm y tế

Th.sỹ/ Tiến sỹ

Tất cả các ngành

4

2 năm/ 3 năm

Vé máy bay đi về, học phí, phụ cấp sinh hoạt và ở; xem chi tiết tại: http://www.inter.chula.ac.th/contests.htm

Đại học Kasesart

Thạc sỹ

Phát triển thông tin liên lạc

1

2 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Thạc sỹ

Cơ khí môi trường

1- 2

2 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Thạc sỹ

Nông nghiệp bền vững

9

2 năm

1. Thông qua xét duyệt theo tiêu chuẩn Khoa Nông nghiệp.

2. Có nhiệm vụ trợ giảng / trợ lý nghiên cứu

3. Miễn phí học phí các môn học của khoa và ngành

Th.sỹ/tiến sỹ

Nông nghiệp nhiệt đới

9/9

2 năm / 3 năm

Cử nhân

Kinh tế kinh doanh

1

3 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Th.sỹ/tiến sỹ

Cơ khí hoá học

Không ghi rõ

3-5 năm

Người nhận học bổng có nhiệm vụ trợ giảng theo số giờ được tính tương đương với loại học bổng mà mình được nhận.

Tiến sỹ

Kỹ thuật bao bì và vật liệu

2

3 năm

- Tài trợ học phí đối với các khoản chi phí đăng ký vào học sau khi qua hội đồng ngành chuyên môn xét duyệt.

- Tốt nghiệp khoa kỹ thuật bao bì và nguyên liệu hay ngành có liên quan. Nếu có kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan sẽ được xem xét đặc biệt.

Th.sỹ/tiến sỹ

Khoa học thực phẩm

3

2 năm/ 3 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Tiến sỹ

Khoa học thực phẩm

3

3 năm

- Trợ lý nghiên cứu 12.000 bạt/ tháng

- Hợp đồng mỗi năm một lần, không quá 3 năm

Thạc sỹ

Khoa học thực phẩm

4

2 năm

- Trợ lý nghiên cứu 8.000 bạt/tháng

- Hợp đồng mỗi năm một lần, không quá 2 năm

Đại học kỹ thuật Su ra na ri

Th.sỹ/tiến sỹ

Tất cả các ngành

Trên 10 học bổng

2 năm/ 3 năm

Nhiều loại

-          Chỉ cấp học bổng phần học phí

-          Chỉ cấp học bổng phần học phí môn học + tiền lương

 

 

Đào tạo sau Tiến sỹ

Khoa học và kỹ thuật trồng trọt

Liên hệ với ngành

1-2 năm

Tiền lương 30.000 – 35.000 bạt/ tháng

Đại học Nakhonpanom

Cử nhân

Tất cả các ngành

5

5 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Đại học Mê pha luổng

Cử nhân

Tất cả các ngành

1

Suốt khoá học

Học bổng toàn phần

Đại học Mahidol

Thạc sỹ

- Quản lý kinh doanh

- Quản lý tài chính

- Quản lý tổng hợp

- Quản lý tài nguyên con người

- Cải tiến trong quản lý

- Tiếp thị và quản lý

- Công nghệ liên doanh mới

5

Suốt khoá học

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Đại học Nghệ thuật

Cử nhân

- Tiếng Thái

2 học bổng/ năm

1 học kỳ

1. Là sinh viên của trường đại học đã ký kết với khoa Ngôn ngữ học

2. Học bổng học phí/ ở/ ăn

Đại học Ratchaphat Phetbury

Cử nhân

-Quản trị kinh doanh

- Khoa học tự nhiên

- Nhân văn và xã hội

 

1

 

1

 

2

4 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Đại học Ratchaphat Suratthani

Cử nhân

- Kinh doanh hàng không

2

4 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

 

Đại học kỹ thuật Ratchamongkhol Băng Cốc

Cử nhân

- Quản trị kinh doanh  

- Du lịch và dịch vụ

2

4 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Đại học Kỹ thuật Ratchamongkhol Thanyaburty

Cử nhân

- Hệ thống thông tin

- Tiếp thị

2

4 năm

- Chỉ cấp học bổng phần học phí

Đại học Pha-dắp

Cử nhân (quốc tế)

Tất cả các ngành

1/ngành

1 lần/năm

Học sinh giỏi toàn diện

5

1 lần/1 học kỳ

Học bổng việc làm

1/ngành

1 lần/ năm

Phục vụ cộng đồng

Đại học A-sẳm chăn

Cử nhân

- Quản trị kinh doanh

- Cơ khí

- Khoa học tự nhiên và kỹ thuật

- Bác sĩ điều dưỡng

- Kỹ thuật sinh học

1

 

1

1

 

1

 

1

Suốt khoá học

- Chỉ cấp học bổng phần học phí môn học

Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh

1

Suốt khoá học

- Chỉ cấp học bổng phần học phí môn học

Đại học Web-stơ

Cử nhân

Tất cả các ngành

Không giới hạn

Suốt cả thời gian học tập

- Tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam (đối với tất cả các quốc tịch) hoặc học sinh Việt Nam tốt nghiệp phổ thông trung học tại tất cả các nước trên thế giới

- Học bổng không điều kiện ràng buộc, giảm học phí, học bổng khoảng 12.740 USD/ suất

Đại học Quốc tế Stamford

Cử nhân

Tất cả các ngành

2

 

 

 
Cập nhật: 18/05/2010 - Lưu tin này

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: